PC anmeldelse – Leela

Anmeldelse PC Leela Startbillede Godojo Danmark

 1,699 har set denne side ialt,  1 har set denne side i dag

Leela er et gratis Go program og et Go analyseværktøj til PC udgivet i 2017.

Du kan ikke redigere SFG filer i dette program og den viser ikke spilinformation eller kommentarer, der kan være i sgf filen.

Leela var et af de stærkeste Go programmer omkring 2017 og er stadig et af de stærkeste.

Programmet egner sig til alle Go spillere, såvel nye som erfarne. Den benytter kinesiske Go regler, men det har i praksis næsten ingen betydning.

Der er ikke kommet nyere udgaver siden version 0.11.0(2017-10-24). Leela findes både til Linux, Windows og Mac.

Indholdsfortegnelse
 1. Funktioner
 2. Leela opstart
 3. Leela som Go spille program
 4. Leela som Go analyse program
 5. Teknisk information
 6. Vurdering
 7. Kilder

Funktioner

Leela har mange funktioner, som gør det til et fleksibelt Go program. Her er de vigtigste:

 • Pæn grafisk brugerflade
 • Den understøtter brætstørrelserne 7, 9, 13, 17, 19, 25
 • Handicap op til 9 sten
 • Spiller altid med komi x.5
 • Tid for træk kan indstilles individuelt for computer og spiller
 • Computer styrken kan fastsættes og tid for træk
 • Den kan rate dit spil på 9×9 og 19×19
 • Kan vise territorium og moyo
 • Du kan skifte side
 • Analyseværktøj
  • Prøve kritiske variationer
  • Forudsige vinder af spillet
  • Vise vindue med kritiske træk
 • Det tekniske
  • For 19×19 spil kan neurale netværksalgoritmer(Deep Learning technology) benyttes
  • Understøtter load/save af SGF filer
  • Supporterer flere CPU’er
  • Supporterer GPU acceleration (Grafik processorne)

Leela opstart

Første gang du starter Leela op, ser hovedvinduet sådan ud:

Leela starter altid op i rating tilstand. Første gang med 9 i handicap og hvids træk. Så det er din tur til at spille. Din rating vises i titelbjælken og vil være 30 kyu første gang. Hvis du spiller rating spil, så ændres din rating afhængig af de rating spil du har spillet.

Da Leela både er et Go program og et analyse værktøj, kan menuerne god være forvirrende første gang, man ser programmet.

Jeg vil her i anmeldelsen gennemgå Leela de to måder Leela kan benyttes på. For hver måde vil jeg beskrive netop de menuer og menupunkter, som kan benyttes, så det er nemmere at komme i gang med at bruge programmet.

”Tools” menuen benyttes af både spilledelen og analyseværktøjet, så jeg beskriver kun de menupunkter, som er relevante for hver del af programmet.

Leela som Go spille program

Dette er en brugervejledning for Leela, som Go program.

Menuen ”File” – Filer

Menupunkt ”File→New Game” – Nyt spil

Her har du mulighed for at vælge udgangspunktet for et nyt spil.

Et vigtigt punkt er ”Time for game”. Hvis spillet kun er sat til 20 minutter, og du benytter den maksimale tid, der er fastsat pr. træk, så er spillet afsluttet efter få træk. Den fastsatte maksimum tid for træk er 20 minutter Så sæt ”Time for game” højere og juster eventuel spillernes maksimum tid til at trække. Se afsnittet: Menupunkt ”Tools→Adjust Clocks” – Juster maksimum tid for træk for hver spiller.

Her skal du lægge mærke til ”Engine max level”. Jo højere antal simulationer, jo mere søger Leela efter sit bedste træk. Det tager den også længere tid, at beregne, men den er hurtig. Jeg vil anbefale, at du vælger et fast antal simulationer og ikke ”Unlimited”, hvis du vil begrænse dens tænketid. Det får den effekt, at den også kan vælge et mindre optimalt træk fra dens side.

Hvis du spiller 19×19 er ”Use Neural Network” sat til. Et neuralt netværk er en teknologi, der programmeret, så den efterligner den menneskelige hjerne.

Hvis du spiller 19×19 med ”Unlimited” simulationer og ”Use Neural Network” sat til, så spiller Leela så stærk, som den er programmeret.

Når spillet er startet, så læg mærke til infobjælken nederst i vinduet. Den viser Komi og hvor mange sten hvid og sort har erobret. Den viser også hvilket træk den mente var det bedste træk mod dit træk. Men det kan du også se ved, at stenen for Leelas træk har en rød udfyldt cirkel i midten.

Menupunkt ”File→New Rated Game” – Nyt spil

Leela har en rating komponent, som forsøger at evaluere din erfaringsgrad. Den benytter kyu og dan ratings.

Når Leela startes er rating 30 kyu. Hvis du vælger at spille et rated spil, så får du ingen mulighed for at indstille spillet på samme måde, som under ”File→New Game”. Leela vil spille med maksimum styrke, for at kunne evaluere din erfaringsgrad.

Leela husker din rating og justerer den efter dine resultater, så du altid i titelbjælken kan se, hvilken erfaringsgrad Leela tror du har. Bemærk, at denne rating ikke nødvendigvis er den samme, som du har i spil med mennesker. Din rating i Leela indikerer din erfaringsgrad i forhold til Leelas styrke.

Menupunkt ”File→Set Rated Board Size” – Nyt rating spil

Her har du mulighed for at skifte mellem 9×9 og 19×19 brætter. Uanset hvilken størrelse du vælger, så vil Leelas vurdering af din erfaringsgrad være en samlet bedømmelse baseret på dine resultater.

Menupunkt ”File→Open Game” – Åben spil

Her kan du åbne gemte spil, eller andre Go filer fra andre Go programmer eller spil hentet på internettet. Alle Go filer er i standard filformatet SGF, så filerne ender på *.sgf

Menupunkt ”File→Save Game” – Gem spil

Her kan du gemme dine spil.

Menupunkt ”File→Copy SGF” – Kopiér SGF

Dette menupunkt er smart, hvis du vil gemme en bestemt situation på brættet, og så prøve forskellige variationer.

Vælg menupunktet, og spil derefter en variation, og vælg så menupunktet ”File→Paste SGF” og du er tilbage til din oprindelige position.

Hvis du ønsker, at flytte positionen over i et andet Go program, som også understøtter ”indæt sgf”, så kan du også bruge funktionen til dette.

Menupunkt ”File→Paste SGF” – Indsæt SGF

Her kan du indsætte en gemt Go position på brættet.

Du kan også indsætte en Go postion fra et andet Go program, hvis den understøtter en kopiering af sgf filen til clipboardet.

Menupunkt ”File→Exit” – Afslut Leela

Her afslutter du Leela, men den husker den rating, hvis du har spillet ratede spil. Men den husker ikke et spil, som er i gang.

Menuen ”Game” – Spil

Menupunkt ”GameForce Computer move” – Tving Leela til at trække

Med dette menupunkt har du mulighed for at skifte til modstanderen. Så hvis du spiller sort og vælger menupunktet, så spiller du nu hvid.

Menupunkt ”GamePass” – Sige pas

Hvis du vil passe, så vælg dette menupunkt.

Menupunkt ”GameResign” – Fratræde

Hvis du ønsker, at fratræde spillet, dvs. opgive, så vælg dette menupunkt.

Menupunkt ”GameScore Game” – Beregn points

Vælger du funktionen, at Leela skal beregne points for spillerne i en bestemt situation kan du vælge dette menupunkt.

Om du vælger ”Accept” eller ”Play On” har vist ingen betydning. Du kommer tilbage til spillet uanset om det er i gang eller afsluttet.

Menuen ”Tools” – Værktøjer

I denne menu er de kun ”Settings” og ”Adjust Clocks”, som er relevante, når man spiller Go med Leela. De andre punkter er til analysedelen, og beskrives længere nede i indlægget.

Menupunkt ”Tools→Settings” – Tillad Leela at melde pas

”Allow passes” giver Leela tilladelse til, at melde pas.

”Resignations” giver Leela tilladelse til, at give op.

”Pondering” giver Leela tilladelse til, at tænke længere over sit træk. Det er i hvert fald, hvad jeg tænker menupunktet tilbyder.

Hvis du vælger ”Neural Networks”, så bliver neural netværksfunktionen også benyttet på andre brætstørrelser end 19×19.

Menupunkt ”Tools→Adjust Clocks” – Juster maksimum tid for træk for hver spiller

Her har du mulighed for, at vælge hvor lang tid, hver spiller må have til at udføre sit træk.

Bemærk, at hvis du vælger et nyt spil, så har Leela valgt, at spillet skal tage 20 minutter, hvis ikke du ændrer det. Så det betyder, at hvis du ændrer tiderne her, så får det indflydelse på antallet af træk, du kan foretage i spillet.

Leela som Go analyse program

Leela kan også benyttes til at analysere Go spil. Det kan være gemte eller igangværende spil.

Hvis du benytter Leelas analyse funktion, så bemærk, at den kun kan analysere ud fra, hvad den selv ville trække i en given situation. Dette er ikke nødvendigvis et træk, som på længere sigt er strategisk stærkt.

Hvis du er Go begynder, så vil jeg anbefale dig, at du ikke benytter Leelas analysefunktion. Det skyldes, at Leela ikke spiller på samme måde som et menneske ville gøre. Derfor kan du risikere, at få indøvet nogle træk sekvenser, som faktisk ikke er særlig gode i et fuldt spil.

Hvis du er øvet spiller, kan analysefunktionen benyttes til finde inspiration til nye variationer, men de kan ikke stå alene uden at blive testet i praksis i spil med andre mennesker.

Menuen ”Analyze” – Analysér Go spillet

Menupunkt ”Analyze→Start/Stop Analysis” – Start og stop analyse

Her kan du starte og stoppe analyse funktionen.

Når du starter analyse, så vil du i infobjælken nederst i vinduet se komi, antal erobrede sten og hvor stor chance, der er for dig til at vinde (ifølge Leelas beregning). Efter ”PV:” står de træk i prioriteret rækkefølge, som Leela beregner er de bedste træk.

Vælges ny spil og umiddelbart efter start analyse, så skal du lægge sten både for sort og hvid. Hvis du stopper analysen, så går Leela tilbage til at spille mod dit træk.

Hvis du undervejs i et spil, eller har valgt en bestemt situation i et indlæst spil, vælger start analyse, så er det igen dig, som lægger sten for både sort og hvid.

Menupunkt ”Analyze→Store Position(Push)” – Gem analyse position

Dette menupunkt kan benyttes til at udforske variationer af et spil. Når du har gemt positionen har du mulighed for, at gå tilbage til denne position igen.

Menupunkt ”Analyze→Forget Position(Pop)” – Glem analyse position

Her kan du glemme den gemte postion. Det kan typisk benyttes, hvis du finder en god variation, som du vil spille videre ud fra.

Menupunkt ”Analyze→Revert to Stored” – Vend tilbage til gemt analyse position

Her kan du gå tilbage til den gemte postion. Typisk når du har udforsket en variation.

Menupunkt ”Analyze→Analysis Window” – Analyse vindue

Dette vindue har data, når analyse funktionen er sat til. Den viser trækkene ordnet fra det bedste til det værste. Bemærk at det hele tiden opdateres dynamisk efterhånden, som Leela analyserer spillet.

Her er en forklaring på kolonerne:

 • ”Move” – Det træk, som Leela analyserer eller har analyseret
 • ”Efforts %” – Den procentvise mængde af simulationer, som Leela har analyseret. Jo højere, jo større sandsynlighed er der for, at Leela har undersøgt trækket. Leela vælger ofte det første træk i listen, men hvis en bedre kandidat dukker op, så vælger Leela den
 • ”Simulations” – Antal simulations forsøg, der er blevet brugt på at analysere dette træk. Jo flere simulationer, jo mere præcis er vindersandsynligheden med det træk
 • ”Win %” – Angiver sandsynligheden for at en spiller vinder ved at benytte det valgte træk i listen. Hvis et af felterne er med fed skrift, så betyder det, at Leela har fundet et træk, som muligvis er det bedste, men den er ikke færdig med at analysere trækket. Hvis du venter, så bliver Leela på et tidspunkt færdig med at analysere trækket
 • ”PV” – ”the principal variation”. Er den sekvens af træk for begge spillere, som Leela har beregnet som den mest optimale for begge

Vælger du en af rækkerne, så viser Leela de kommende bedste træk den har beregnet:

Menupunkt ”Analyze→Show Histogram” – Vis historik histogram

Vælges dette menupunkt, åbnes der et vindue med en grafisk afbildning af, hvem som var forrest i spillet på et givet tidspunkt.

Hvis der er en høj lodret top, så betyder det, at Leela opfatter trækket som et fejltræk. Hvis du klikker på sådan en top, så går Leela hen til dette sted i spillet og viser det på brættet.

Menuen ”Tools” – Værktøjer

Menupunkt ”Tools→Show Network Probabilities” – Vis neural netværks sandsynlighedsresultater

Hvis du starter et 19×19 spil, og ”Use Neural Network” er sat til, så vises Leelas beregning på hvilket næste træk på brættet, der er det bedste, når den benytter neuralt netværk.

Hvis du vælger menupunkter under: ”Show Best Moves”, så slås ”Show Network Probabilities” fra.

Menupunkt ”Tools→Show Best Moves” – Vis de bedste træk

Dette menupunkt viser Leelas beregning på hvilket næste træk på brættet, der er det bedste efter dens beregning.

Hvis du spiller 19×19, har valgt ”Use Neural Network” og vælger ”Show Best Moves”, så slås ”Show Network Probabilities” fra. Dette sker naturligvis fordi ”Best Moves” og ”Network Probabilities” er de samme.

Menupunkt ”Tools→Show Territory” – Vis territorie

På brættet vises hvor meget territorie hver spiller har. Udgangspunkt er billedet til venstre og resultatet er billedet til højre.

Jeg ved ikke rigtig helt, hvad denne funktion egentlig skal bruges til, andet end til at hvor meget territorie hver spiller har. Det kan ikke nødvendigvis ses, hvem som fører eller har vundet.

Hvordan størrelsen af stenene skal fortolkes kan jeg ikke gennemskue.

Hvis menupunktet er sat til og der vælges ”Tools→”Show Moyo”, så skifter brættet til at vise moyo.

Menupunkt ”Tools→”Show Moyo” – Vis moyo

anmeld-pc-leela-menu-tools-show-territory-1
anmeld-pc-leela-menu-tools-show-moyo-1

På brættet vises hvor meget moyo hver spiller har. Udgangspunkt er billedet til venstre og resultatet er billedet til højre.

Et moyo er et område, hvor en spiller har stor indflydelse, og som muligvis kan blive denne spillers territorie. Men det er altså ikke nødvendigvis territorie.

Hvis menupunktet er sat til og der vælges ”Tools→”Show Territory”, så skifter brættet til at vise territorie.

Teknisk information

Leela er compileret kode, så den er nok skrevet i programmeringssproget C.

Go Engine

Leela benytter LeelaZero, som Go engine. LeelaZero benytter en blanding af en ”Monte Carlo” algoritmen og en ”neural netværk” algoritme.

Download

Leela kan hentes på programmets officielle hjemmeside: https://www.sjeng.org/leela.html

Gå ned til ”Download” afsnittet og vælg det link, som svarer til dit operativsystem. Derefter henter du programmet ned på din computer.

Installation

Leela installerer også en GPU accelereret version ”Leela openCL” som med fordel kan benyttes, hvis du har et grafikkort, som understøtte OpenCL. Hvis du benytter den version, så kan Leela benytte grafikkortet, som ekstra computerkraft til beregninger.

Da jeg benytter Linux(naturligvis) som operativsystem, er kun dette nævnt, men det ser ud til at være nemt og problemløst på andre operativsystemer.

Linux – Ubuntu

Den downloadede fil er en DEB installationspakke, som du starter op, hvorved programmet installeres og der laves en programstarter i din desktopmenu.

Da det er en DEB pakke kan den også installeres på alle Ubuntu kompatible Linux distributioner, som f.eks. Debian , Kubuntu, Linux Mint osv.

På den PC, jeg har Linux Mint på, var der ingen problemer med at installere Leela.

Der laves 2 iconer i startmenuen: ”Leela” og ”Leela OpenCL”

Selve spillet installeres i ”/usr/games/LeelaGUI” og Go engine i ”/usr/games/leela_gtp”.

Præferencer/Settings ligger i ”/home/[user]/.Leela”

Vurdering

Fordele

 • Findes til de største operativsystemer – Multiplatform Linux, Windows, Mac
 • Nem at installere
 • Egnet til både begyndere og erfarne

Ulemper

 • Analysedelen af Leela kan forvirre nye Go spillere
 • Giver ikke mulighed for, at vise eventuel sgf information eller kommentarer i gemte spil fra andre Go programmer.

Styrker

 • Leela spiller stærkere end traditionelle Go programmer, da den benytter Mone Carlo- og neurale netværks algoritmer
 • Leela laver ofte en stor moyo i centrum, som kompenserer hvis modstanderen har mange hjørner, dvs. 3-4
 • I åbningen vælger Leela ofte at angribe hjørnesten hurtigt for at lave et løst grundlag for en moyo i centrum
 • Leela finder ofte overraskende træk. Muligvis fordi den løbende tæller points under beregningerne
 • Leela laver ofte træk, som 9-1 kyo spillere får lyst til at besvare og får derved bedre kontrol over brættet

Svagheder

 • Leela vælger ofte lange sekvenser af atarier, der ofte virker mod svagere spillere, men stærkere spillere kan nemt finde bedre modtræk
 • Leela har ikke altid styr på store gruppers status, hvilket gør, at de kan erobres
 • Leelas beregningsalgoritme ser ud til at den kun går efter at vinde med nogle få points eller så er dens slutspil ikke stærk nok
 • Et godt træk, som Leela ikke har regnet på, kan sætte den kortvarigt ud af spil
 • Leelas bedste træk er ikke altid de bedste
 • Selvom den benytter neurale netværk, så gemmer den ikke læringsinformationen fra spil til spil

Kilder

Leela – Hjemmeside
https://www.sjeng.org/leela.html

Leela – Sensei’s Library

https://senseis.xmp.net/?Leela

Leela (software) – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Leela_(software)

– Siden er sidst opdateret 25. september 2020 Kl. 16:32

Henrik Falk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *