Den lille Go ordbog

Lille Go ordbog Godojo Danmark

 1,085 har set denne side ialt,  2 har set denne side i dag

Dette er en ordbog, som primært er rettet mod begyndere. Formålet er, at her kan du finde de mest almindelige ord og begreber, som du støder på, når du skal starte med, at spille Go.

Hvis du savner et ord, eller har rettelser, så skriv en kommentar i bunden af ordbogen, eller send en besked til mig.

Afslutning

Et spil er afsluttes, når:

 • Begge spillere har sagt pas lige efter hinanden.
 • Begge spillere er enige om, at spillet er slut.

En afslutning af spillet er ikke det samme som en spillers fratræden. Hvis en spiller fratræder , når vedkommende skal trække, så har spilleren tabt.

Se også: Den store Go ordbog – Afslutning

Atari

Når en sten eller en gruppe kun har én frihed, så kaldes gruppen for at være i Atari.

Se også: Den store Go ordbog – Atari

Atari Atari

Hvis en Atari ikke har nok support.

Se også: Den store Go ordbog – Atari Atari

Auto atari

Hvis man sætter sig selv i Atari bevidst eller ved et uheld.

Se også: Den store Go ordbog – Auto Atari

Dame

De tomme punkter på brættet, hvor ingen af spillerne kan lave territorie. Disse punkter kaldes også for neutrale punkter.

Dan

En spillers erfaringens grad. Man har en dan grad, hvis man er en avanceret spiller med stor erfaring. Graden tildeles efter spillerens rating.

Dobbelt Atari

Når to sten eller to grupper kun har én frihed, så kaldes gruppen for at være i dobbelt Atari. Det same gælder selvfølgelig også hvis det er en sten og en gruppe eller omvendt.

Se også: Den store Go ordbog – Dobbelt Atari

Død/Døde

Grupper(Én sten er også en gruppe), der er ikke er i live, siges at være døde.

En gruppe af sten er døde, hvis

 • den kan fanges af modstanderen
 • en gruppe erobres, og det stadig er muligt at spille en ny sten, som modstanderen ikke kan fange

Erobring

En spiller erobrer en modstanders gruppe ved, at spilleren i et træk fratager modstanderens gruppe alle sine friheder, hvorefter gruppens sten fjernes fra brættet.

Fange

En fange, er en sten, som er fjernet fra brættet efter en erobring.

Fanget

En gruppe er fanget, hvis den kan erobres i modstanderes næste træk.

Fase

Spillet inddeles i åbningsspillet, midterspillet og slutspillet. Der er en flydende overgang mellem de tre faser, så det beror på en subjektiv vurdering.

Fratræden

Et andet ord er resignation, også et dansk ord, som er det engelske ord der benyttes i de officielle japanske regler oversat til engelsk. Jeg har valgt, at benytte ordet fratræden, da det er mere generelt forståelig.

Frihed

En gruppes frihed er de frie punkter, som omgiver gruppen, hvor der kan lægges en sten.

Hvis gruppen består af et eller flere øjne, så tælles frihederne ved at tælle:

 • de ledige punkter i øjet, hvor spilleren kan lægge en sten, så gruppen bliver større
 • plus de friheder, som omringer gruppen

Genspille

Hvis en spiller er uenig i spillets resultat, skal resultatet kunne bekræftes af begge spillere igen.

Dette kan ske ved at genspille spillet.

Go

Et strategisk brætspil mellem to personer, hvor det gælder om at opnå størst mulig territorie på spillebrættet.

Go grad

Hver spiller har en bestemt erfaring med spillet. Afhængig af spillerens erfaring og styrke inddeles de i kategorier, som for begyndere og øvede kaldes kyu grader og for eksperter dan grader. Spillerens grad afhænger af, hvor mange spil man har vundet og med antallet af point.

Goban

Spillebrættet hedder goban på japansk, og består af 19 vandrette og 19 lodrette linjer, hvor man lægger henholdsvis sorte og hvide sten. Spillebrættet kan også have andre dimensioner, som f.eks. 13×13 og 9×9 linjer.

Go-ishi

Er det japanske ord for sten.

Gruppe

En gruppe sten, består af sten, som ligger sammenhængende på brættet, dvs. hver sten har mindst en vandret eller lodret sten af samme farve liggende ved siden af.

Bemærk at én sten også er en gruppe.

Handicap

Hvis Hvid spiller er meget stærkere end Sort spiller, så kan Hvid spiller tilbyde handicap til Sort. På den måde skabes en mere jævnbyrdig og spændende kamp. Sort får lagt et bestemt antal sten på brættet, som sit første træk. Antallet af sten svarer til forskellen i styrke mellem de to spillere.

Se også: Den store Go ordbog – Handicap

Hane

En hane er et træk, der rækker/bøjer rundt om en modstanders sten, hvilket betyder, at du i forvejen har en sten liggende op af modstanderens sten. Din sten efter trækket har ikke forbindelse til andre af dine sten. Modstanderens sten mister en frihedsgrad.

Se også: Den store Go ordbog – Hane

Hoshi

Særlige punkter på brættet, hvor sorte sten placeres afhængig af det handicap, en sort spiller skal have.

Hvid spiller

Navn på en spiller. Spilleren som har de hvide sten starter efter spilleren med de sorte sten. Hvid spiller kan være den med størst erfaring.

Se også: Den store Go ordbog – Hvid spiller

Illegalt træk

Et træk, hvor egen gruppe af sten øjeblikkeligt vil blive erobret af modstanderen. Altså et træk, hvor ens gruppe får nul friheder.

Japanske Go regler

I Europa spiller man med de japanske Go regler. Der findes også andre regler, som spilles i andre dele af verden.

Jigo (Uafgjort)

Jijo er den japanske betegnelse for at spillet er uafgjort Spillet er uafgjort, når begge spillere har samme antal punkter i deres territorier. Før antallet af punkter tælles, skal artikel 10 punkt 1 og 2 i ”De japanske go regler” være opfyldt.

Se også: Den store Go ordbog – Jigo

Ko

En formation på brættet, hvor spillerne skiftevis kan fange og generobre en modstanders sten, kaldes en “ko.” En spiller, hvis sten er blevet erobret i en ko, kan ikke genfange i ko i næste træk.

Måske er det nemmere, at huske ved at forestille sig, at brættet aldrig må se ud på den samme måde, efter andet efterfølgende træk.

Komi

Et antal point, som Hvid får på forhånd, som en kompensation for ikke at spille først. Det udjævner den fordel, som Sort har ved at begynde. Det er normalt 6,5 point på et almindeligt Go bræt.

Se også: Den store Go ordbog – Komi

Kyu

En spillers erfaringens grad. Man har en kyu grad, hvis man er en begynder spiller eller har en del erfaring med spillet. Graden tildeles efter spillerens rating.

Levende

En levende gruppe sten er en gruppe, hvor modstanderen ikke kan erobre gruppen i et træk.

Eller, hvis hvis modstanderen erobrer ens gruppe og det er muligt at lægge en sten, så modstanderen ikke kan fange den.

Sten, der ikke er i live, siges at være “døde”.

Liv/I live

En gruppe er i live, hvis den er levende. Se: Levende

Midtpunkt

Se: Tengen

Nobi

En nobi er et træk, hvor der lægges en sten i umiddelbart forlængelse af en sten i samme farve.

Se også : Den store Go ordbog – Nobi

Pas

Hvis man siger pas betyder det, at man springer sit træk over og lader modstanderen trække.

Point

En spiller opnår points efter, hvor stort et territorie, der er vundet. På den måde kan vinder og taber findes.

Punkt

Et punkt er det sted på Go brættet, hvor 2 linjer krydser hinanden. Det er på de tomme punkter, der lægges sten.

Rating

En rating er et styrketal, der går fra 100 og opefter. Det oftest benyttede system hedder ELO. En professionel spiller har helt omkring 3000 points. Rating beregnes ud fra en spillers tidligere resultater. Der benyttes en bestemt regnemåde, der forsøger at give en spiller en realistisk og fair rating, så man kan sammenligne spilleres styrke. Men benytter rating til at inddele spillere i kyu og dan grader.

Regler

Reglerne i Go er forholdsvis simple, så det tager ikke lang tid før en nybegynder kan starte med at spille. I denne artikel nævnes følgende regler:

 • Go spilles af to personer
 • Man skiftes til at lægge sten på brættet
 • Spilleren som starter, har de sorte sten
 • Sten lægges der, hvor linjerne krydses
 • Spillet afsluttes, når der ikke kan lægges flere sten eller en spiller giver op
 • Vinderen af spillet er den spiller, der har flest point.
 • Point beregnes ud fra, hvor stort et territorie en spiller har.

Resignation

Hvis en spiller givet op under spillet, dvs. resignerer, så har modstanderen vundet spillet.

Se: Fratræden

Resultat

Resultatet af et afsluttet spil afgør, hvem som vinder spillet. Summen af en spillers ledige punkter i alle sine territorier kaldes for spillerens antal point. Resultatet er en sammenligning af point mellem de to spillere, og den med flest point har vundet.

Der er dog en ekstra regel gældende, som ikke står i de officielle japanske regler. Da sort har en fordel ved at starte, så kompenseres hvid med et antal points, som lægges til hvid spiller. Denne regel vil jeg ikke gennemgå her, men i den ”Lille Go ordbog”.

Seki (mutual life)

Grupper, som er levende, men er i dame, siges at være i seki.

I sin simpleste form, så er det to levende grupper, som deler friheder, hvor ingen af dem kan lægge en sten, uden at dø.

Sort spiller

Navn på en spiller. Spilleren som har de sorte sten starter. Det kan være spilleren med mindre erfaring.

Se også: Den store Go ordbog – Sort spiller

Spillebræt

Se: Goban

Spillepunkt (point of play)

Det punkt på brættet, hvor en spiller lægger sin sten i sit træk.

Sten

Man kalder de brikker, men lægger ned på brættet for sten. På japansk hedder de go-ishi.

Tengen

Tengen er det japanske ord for midtpunktet på Go brættet.

Se også: Den store Go ordbog – Tengen

Territorie

Øjepunkter omgivet af sten, der er i live, men ikke i seki, kaldes “territorie”

Tomt punkt (Empty point)

Et ledigt punkt på spillebrættet, hvor der kan lægges en sten på.

Tsuke

Tsuke betyder, at “vedhæfte” en sten til en modstanders sten, så den står alene ved modstanderens sten.

Tsumego

Tsumego er en Go opgave, som typisk handler om “liv og død”.

Uafgjort

Se: Jigo

Vinder

Vinderen af spillet er den spiller, som har fået flest point, når spillet afsluttes. Et spil er slut, når der ikke kan lægges flere sten, eller at en spiller giver op.

Øjepunkt

Øjepunkter er de tomme punkter på brættet, hvor ingen af spillerne kan lave territorie.

Se: Dame, Seki

– Siden er sidst opdateret 3. juni 2021 Kl. 18:02

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *