Den lille Go ordbog

Lille Go ordbog Godojo Danmark

 2,404 har set denne side ialt,  2 har set denne side i dag

Dette er en ordbog, der indeholder de almindeligste termer og udtryk i Go.

Hvis ordet findes som en artikel i “Den Danske Go Encyklopædi“, så kan man klikke på ordet for at læse den.

A

Afslutning

Et spil er afsluttet, når:

 • Begge spillere har sagt pas lige efter hinanden.
 • Begge spillere er enige om, at spillet er slut.

En afslutning af spillet er ikke det samme som en spillers fratræden. Hvis en spiller fratræder, når vedkommende skal trække, så har spilleren tabt.

Aji

Tilbageblivende muligheder i en position på et område af brættet.

Aji keshi

Et træk, der ødelægger ens egne muligheder i en position på et område af brættet.

Atari

Når en sten eller en gruppe kun har én frihed, så kaldes den for at være i atari.

Atari Atari

Hvis en atari ikke har nok support.

Auto atari

Hvis man sætter sig selv i atari bevidst eller ved et uheld.

B

Boshi

Et træk, hvor man lægger en sten over modstanderens sten, dvs. ind mod brættets centrum, i en afstand med et tomt punkt imellem dem.

Bræt

Se: Goban

Bøjning

Se: Hane

C

Chuban

Midtspillet

D

Dame

De tomme punkter på brættet, hvor ingen af spillerne kan lave territorie. Disse punkter kaldes også for neutrale punkter.

Damezumari

En situation, hvor en spiller ikke har nok friheder til opnå et ønsket mål.

Dan

En spillers erfaringens grad. Man har en dan grad, hvis man er en avanceret spiller med stor erfaring. Graden tildeles efter spillerens rating.

Dobbelt Atari

Når to sten eller to grupper kun har én frihed, så kaldes gruppen for at være i dobbelt Atari. Det same gælder selvfølgelig også hvis det er en sten og en gruppe eller omvendt.

Død/Døde

Grupper(Én sten er også en gruppe), der er ikke er i live, siges at være døde.

En gruppe af sten er døde, hvis

 • den kan fanges af modstanderen
 • en gruppe erobres, og det stadig er muligt at spille en ny sten, som modstanderen ikke kan fange

E

Erobring

En spiller erobrer en modstanders gruppe ved, at spilleren i et træk fratager modstanderens gruppe alle sine friheder, hvorefter gruppens sten fjernes fra brættet.

F

Fange

En fange, er en sten, som er fjernet fra brættet efter en erobring.

Fanget

En gruppe er fanget, hvis den kan erobres i modstanderes næste træk.

Fase

Spillet inddeles i åbningsspillet, midterspillet og slutspillet. Der er en flydende overgang mellem de tre faser, så det beror på en subjektiv vurdering.

Fiskenet

Se: Geta

Fratræden

Et andet ord er resignation, også et dansk ord, som er det engelske ord der benyttes i de officielle japanske regler oversat til engelsk. Jeg har valgt, at benytte ordet fratræden, da det er mere generelt forståelig.

Frihed

En gruppes frihed er de frie punkter, som omgiver gruppen, hvor der kan lægges en sten.

Hvis gruppen består af et eller flere øjne, så tælles frihederne ved at tælle:

 • de ledige punkter i øjet, hvor spilleren kan lægge en sten, så gruppen bliver større
 • plus de friheder, som omringer gruppen

Furikawari

Spillerne bytter potentielle områder i form af territorier eller indflydelse.

Fuseki

Åbningsspillet.

G

Genspille

Hvis en spiller er uenig i spillets resultat, skal resultatet kunne bekræftes af begge spillere igen.

Dette kan ske ved at genspille spillet.

Geta

En teknik, hvor en eller flere sten fanges ved at omringe dem på en sådan måde, at de ikke kan undslippe. Teknikken kaldes også for et net, eller populært for et “fiskenet”.

Go

Et strategisk brætspil mellem to personer, hvor det gælder om at opnå størst mulig territorie på spillebrættet.

Go grad

Hver spiller har en bestemt erfaring med spillet. Afhængig af spillerens erfaring og styrke inddeles de i kategorier, som for begyndere og øvede kaldes kyu grader og for eksperter dan grader. Spillerens grad afhænger af, hvor mange spil man har vundet og med antallet af point.

Goban

Spillebrættet hedder goban på japansk, og består af 19 vandrette og 19 lodrette linjer, hvor man lægger henholdsvis sorte og hvide sten. Spillebrættet kan også have andre dimensioner, som f.eks. 13×13 og 9×9 linjer.

Go-ishi

Er det japanske ord for sten.

Gote

Når man må trække, som svar på modstanderens initiativ.

Gruppe

En gruppe sten, består af sten, som ligger sammenhængende på brættet, dvs. hver sten har mindst en vandret eller lodret sten af samme farve liggende ved siden af.

Bemærk at én sten også er en gruppe.

H

Hamate

Er en fælde i en joseki, hvor et indlysende svar fører til et dårligt resultat for modstanderen, hvis det spilles.

Handicap

Hvis Hvid spiller er meget stærkere end Sort spiller, så kan Hvid spiller tilbyde handicap til Sort. På den måde skabes en mere jævnbyrdig og spændende kamp. Sort får lagt et bestemt antal sten på brættet, som sit første træk. Antallet af sten svarer til forskellen i styrke mellem de to spillere.

Hane

Et træk, der rækker/bøjer rundt om en modstanders sten, hvilket betyder, at du i forvejen har en sten liggende op af modstanderens sten. Din sten efter trækket har ikke forbindelse til andre af dine sten. Modstanderens sten eller gruppe mister en frihedsgrad.

Hjørneinvasion

Et træk, hvor man lægger sin sten ind i modstanderes potentielle, dvs. ikke helt sikre hjørne.

Hjørnetrussel

Se: Kakari

Honte

Honte er det korrekte træk, der efterlader få elller ingen svagheder, og som har en senere afgørende opfølgning.

Hoshi

Særlige punkter på brættet, hvor sorte sten placeres afhængig af det handicap, en sort spiller skal have. Kan også referere til punkterne, hvor fjerde linjerne krydser vandret og lodret.

Hvid spiller

Navn på en spiller. Spilleren som har de hvide sten starter efter spilleren med de sorte sten. Hvid spiller vil typisk være den med størst erfaring.

I

Illegalt træk

Et træk, hvor egen gruppe af sten øjeblikkeligt vil blive erobret af modstanderen. Altså et træk, hvor ens gruppe får nul friheder.

J

Japanske Go regler

I Europa spiller man med de japanske Go regler. Der findes også andre regler, som spilles i andre dele af verden.

Jigo (Uafgjort)

Jijo er den japanske betegnelse for at spillet er uafgjort. Spillet er uafgjort, når begge spillere har samme antal punkter i deres territorier. Før antallet af punkter tælles, skal artikel 10 punkt 1 og 2 i ”De japanske go regler” være opfyldt.

Joseki

En sekvens af træk ud mod kanten, hvor begge spillere får lige meget ud af det.

K

Kakari

Et træk, hvor man truer modstanderens hjørne udefra, hvor modstanderen kun har én sten i hjørnet.

Kapløb

Se: Semeai

Keima

Et træk, hvor du lægger en sten i det punkt, der er forskudt et punkt i lodret eller vandret retning væk fra den oprindelige sten i forhold til stenens diagonale punkt. Skakspillere kender trækket, som et springer træk.

Kifu

Et nedskrevet færdigt spil Go enten på papir eller elektronisk.

Kikashi

Et eller flere “tvingende” træk, hvor man har initiativet (Sente) og hele tiden skaber en positiv effekt for sine fremtidige træk. Kræver ikke nødvendigvis at modstanderen svarer.

Klemme

Hvis man har en sten liggende op af en modstanders sten, og vedhæfter en anden sten på den modsatte side af modstanderens sten.

Ko

En formation på brættet, hvor spillerne skiftevis kan fange og generobre en modstanders sten, kaldes en “ko.” En spiller, hvis sten er blevet erobret i en ko, kan ikke genfange i ko i næste træk.

Måske er det nemmere, at huske ved at forestille sig, at brættet aldrig må se ud på den samme måde, efter andet efterfølgende træk.

Komi

Et antal point, som Hvid spiller får på forhånd, som en kompensation for ikke at spille først. Det udjævner den fordel, som Sort spiller har ved at begynde. Det er normalt 6,5 point på et almindeligt Go bræt.

Komoku

Navnet på de otte 3-4 punkter på et Go bræt.

Koordinat

Alle punkter på et Go bræt har tilknyttet et koordinat. Vandret er det alfabetiske bogstaver med stort, startende med A. Dog benyttes bogstavet I ikke, da det kan forveksles med J. Lodret er det tal begyndende med 1.

Kosumi

Et træk, hvor du lægger din sten i et diagonalt punkt i forhold til en anden af dine sten på brættet, og stenen har fire friheder.

Kyu

En spillers erfaringens grad. Man har en kyu grad, hvis man er en begynder spiller eller har en del erfaring med spillet. Graden tildeles efter spillerens rating.

L

Levende

En levende gruppe sten er en gruppe, hvor modstanderen ikke kan erobre gruppen i et træk.

Eller, hvis hvis modstanderen erobrer ens gruppe og det er muligt at lægge en sten, så modstanderen ikke kan fange den.

Sten, der ikke er i live, siges at være “døde”.

Liv/I live

En gruppe er i live, hvis den er levende. Se: Levende

M

Miai

En situation, hvor to mulige træk giver samme resultat for begge spillere, uanset hvilket træk, der vælges.

Midtpunkt

Se: Tengen

Moku

Se: Point

Moyo

Et område på brættet, som potentielt kan blive en spillers territorie.

N

Nakade

Et træk eller sten, i en modstanders stort øje, som forhindrer denne i at lave to øjne for at overleve.

Net

Se: Geta

Nigiri

En måde til at finde ud af, hvem der skal spille med de sorte sten, altså være Sort spiller. Dette benyttes oftest hvis begge spillere er omtrent lige stærke.

Nobi

En nobi er et træk, hvor der lægges en sten i umiddelbart forlængelse af en sten uanset retning og i samme farve.

Nozoki

Et træk, hvor en spiller lægger en sten på det diagonale punkt på næste linje, mellem to sten i et 1-punkts-spring.

O

Oogeima

Kaldes en lang keima. Et træk, hvor du lægger en sten i det punkt, der er forskudt to punkter i lodret eller vandret retning væk fra den oprindelige sten i forhold til stenens diagonale punkt.

P

Pas

Hvis man siger pas betyder det, at man springer sit træk over og lader modstanderen trække.

Point

En spiller opnår points efter, hvor stort et territorie, der er vundet. På den måde kan vinder og taber findes.

Ponnuki

Den form, som dannes, når en fjerde sten har erobret en enkelt sten i atari.

Punkt

Et punkt er det sted på Go brættet, hvor 2 linjer krydser hinanden. Det er på de tomme punkter, der lægges sten.

R

Rating

En rating er et styrketal, der går fra 100 og opefter. Det oftest benyttede system hedder ELO. En professionel spiller har helt omkring 3000 points. Rating beregnes ud fra en spillers tidligere resultater. Der benyttes en bestemt regnemåde, der forsøger at give en spiller en realistisk og fair rating, så man kan sammenligne spilleres styrke. Men benytter rating til at inddele spillere i kyu og dan grader.

Regler

Reglerne i Go er forholdsvis simple, så det tager ikke lang tid før en nybegynder kan starte med at spille. I denne artikel nævnes følgende regler:

 • Go spilles af to personer
 • Man skiftes til at lægge sten på brættet
 • Spilleren som starter, har de sorte sten
 • Sten lægges der, hvor linjerne krydses
 • Spillet afsluttes, når der ikke kan lægges flere sten eller en spiller giver op
 • Vinderen af spillet er den spiller, der har flest point.
 • Point beregnes ud fra, hvor stort et territorie en spiller har

Rengo

En variation af Go spillet, hvor man er 4 spillere.

Resignation

Hvis en spiller givet op under spillet, dvs. resignerer, så har modstanderen vundet spillet.

Se: Fratræden

Resultat

Resultatet af et afsluttet spil afgør, hvem som vinder spillet. Summen af en spillers ledige punkter i alle sine territorier kaldes for spillerens antal point. Resultatet er en sammenligning af point mellem de to spillere, og den med flest point har vundet.

Der er dog en ekstra regel gældende, som ikke står i de officielle japanske regler. Da sort har en fordel ved at starte, så kompenseres hvid med et antal points, som lægges til hvid spiller. Denne regel vil jeg ikke gennemgå her, men i den ”Lille Go ordbog”.

S

Sabaki

At få etableret en levedygtig gruppe inde i en modstanders område ved let og fleksibelt spil.

Sagari

En sagari er et træk, hvor der lægges en sten i umiddelbart forlængelse af en sten i samme farve, men retningen er ud mod kanten af brættet.

Sansan

Navnet på de fire 3-3 punkter på et Go bræt.

Seki (mutual life)

Grupper, som er levende, men er i dame, siges at være i seki.

I sin simpleste form, så er det to levende grupper, som deler friheder, hvor ingen af dem kan lægge en sten, uden at dø.

Semeai

Semeai er en situation på Go brættet, hvor den første, som får sat den anden spiller i atari vinder og erobrer sten fra modstanderen. Semeai kaldes også for et kapløb.

Sente

At tage eller fastholde initiativet. Når man foretager et træk, som modstanderes skal svare på, så har man initiativet.

Shicho

Se: Stige

Shimari

Når sten lægges på en sådan måde i et hjørne på Go brættet, at der kan laves en levende gruppe, og hjørnet derved lukkes for en modstander.

Sort spiller

Navn på en spiller. Spilleren som har de sorte sten starter. Sort spiller vil typisk være den med mindst erfaring.

Spillebræt

Se: Goban

Spillepunkt (point of play)

Det punkt på brættet, hvor en spiller lægger sin sten i sit træk.

Sten

Man kalder de brikker, men lægger ned på brættet for sten. På japansk hedder de go-ishi.

Stige

En serie af træk, hvor modstanderen kun har én frihed, når man har lagt sin sten og dette kan fortsætte ud til brættets kant eller modstanderen bryder stigen med en af sine egne sten.

Suji

En eller flere sten lagt i en bestemt rækkefølge i en lokal position.

T

Tengen

Tengen er det japanske ord for midtpunktet på Go brættet.

Tenuki

Hvis man spiller et andet sted på brættet end der, hvor der netop er blevet spillet lokalt.

Territorie

Øjepunkter omgivet af sten, der er i live, men ikke i seki, kaldes “territorie”

Tesuji

En eller flere sten lagt i en bestemt rækkefølge i en lokal position, der giver et godt udfald for den som lægger den første sten.

Tomt punkt (Empty point)

Et ledigt punkt på spillebrættet, hvor der kan lægges en sten på.

Tsuke

Tsuke betyder, at “vedhæfte” en sten til en modstanders sten, så den står alene ved modstanderens sten.

Tsumego

Tsumego er en Go opgave, som typisk handler om “liv og død”.

U

Uafgjort

Se: Jigo

V

Vinder

Vinderen af spillet er den spiller, som har fået flest point, når spillet afsluttes. Et spil er slut, når der ikke kan lægges flere sten, eller at en spiller giver op.

Z

Zokusuji

En eller flere sten lagt i en bestemt rækkefølge i en lokal position, der giver et dårligt udfald for den som lægger den første sten.

Y

Yose

Slutspillet.

– Siden er sidst opdateret 26. december 2021 Kl. 15:36

Henrik Falk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *